Hytter:
Hyttene er fra 300,- til 1000,- kr per dgn
45m2 m/bad og 3 soverom: ............. kr ___,-
36m2 m/bad og 2 soverom: ............. kr ___,-
Hytter (24m2) m/bad: ....................... kr ___,-
Hytter (16m2) 1 roms: ...................... kr ___,-
Prisar er pr døgn, Utsjekking fra hytter kl 13:00
Leige av sengeklede pr. pers: kr 60,-
10% avslag ved opphald over 10 dogn

Korttidscampere:
Campingvogn og bobiler: .................... kr ___,-
Telt : .......................................... kr ___,-
Straum: kr 35,-

Sesongleige for Campingvogner:
Prisar i henhold til lengde, ta kontakt for pris.
Straum kjem i tillegg, kr 35,- pr dag
du er i campingvogna.
Sesongen varer fra 15 mai til 15 september
Sesongleiga skal betalast inn den 1. juni