Hjørundfjorden er ein djup og langstrakt fjord omkrinsa med stupbratte fjellsider og små fjordbygder, som gir gode føresetnadar for ein minneverdig oppleving.

Bondalselva Camping ligg ved Hjørundfjorden som kan by på både rike natur opplevelsar og god fangst av fisk og skalldyr

Vi vil vere behjelpeleg med det meste, enten det kjem til fiske utstyr eller gode råd om kar og når å få fisk. Vi låner og ut båtar og flytevestar til hyttegjestar, dette er opne båtar med motorar som er enkle å handtere.

Hjørundfjorden er og kandidat til å verte
ein nasjonalfjord.