Flugekort kan bestillast før ankomst, mens makkekort må kjøpes den dagen kortet gjeld.

Fisketider:

Sesongen varer frå 15. juni til 1. September.
Elven har en fredningstid hverdag mellom
24:00 og 06:00. I tillegg til dette er det fredning hver søndag mellom 10:00 og 14:00. Detter er frå gammalt av for å gi fisken fred og å få folk i kirka.

Bag limit:
Det er kun tillatt å ta opp 2 laks pr kort. Dette for å ungå overfiske som tidligere var et problem.

Prisar på Fiskekort:
Flugesone 1: ........... 100kr (6 times kort)
Flugesone 2: ........... 60 og 80kr (3 og 4 times kort)
Makkesoner: ........... 60 og 80kr (3 og 4 times kort)