For å bestille Hytte eller reservere campingplass kan ein ringe eller sende bestillinga til:


E-post: booking@bondalselva-camp.no
Faks: 70 06 71 54
Tel: 70 04 03 00

Eit bestillingsskjema vil etter kvart verte tilgjengeleg på nettstaden.

Vi ynskjar deg velkommen til eit triveleg opphald ved Bondalselva Camping.